Trong quá trình  quản lý tài liệu hồ sơ của nội  bộ doanh nghiệp, có thể vô tình doanh nghiệp làm mất Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Để giúp Quý khách hàng nắm bắt được thủ tục cấp lại Giấy Đăng ký kinh doanh, Luật Trí Tâm xin hướng dẫn thủ tục cấp lại như sau:

 

Ngay sau khi phát hiện mất Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty phải thực hiện:

 

- Khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng 3 lần liên tiếp;

 

- Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

 

 

 

Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm: 

 

(a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

 

(b)   Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

 

(c) Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

 

(d) Biên bản họp Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông và quyết định của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

 

Để tiết kiệm được thời gian làm thủ tục nhanh nhất. Quý khách có thể liên hệ với Luật Trí Tâm.

 
Mất Giấy Chứng nhận ĐKKD Doanh nghiệp cần làm gì? -

tư vấn doanh nghiệp

tư vấn doanh nghiệp

tư vấn doanh nghiệp

tư vấn doanh nghiệp
tư vấn doanh nghiệp
lên đầu trang