TƯ VẤN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

By: SaoNam

 

MỤC TIÊU:

Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc phân tích, tạo lập chiến lược, phát triển các mô hình quản trị doanh nghiệp hiệu quả và phát triển bền vững, kiểm soát hoạt động chiến lược và hàng ngày. Giúp doanh nghiệp quản trị một các bài bản theo các thông lệ chuẩn của quản trị quốc tế nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và phát triển một các bền vững.

 

NỘI DUNG TƯ VẤN có thể bao gồm:

 

Phần 1: Giới thiệu về quản trị chiến lược/ Introduction to strategic management

 1. Các khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược/ Basic concepts of strategic management
 2. Quản trị công ty/ Corporate governance

 

Phần 2: Nghiên cứu môi trường/ Scanning the environment

 1. Nghiên cứu môi trường và phân tích ngành/ Envireonmental scanning & Industry analysis
 2. Nghiên cứu nội bộ: Phân tích tổ chức/ Internal scanning: organizational analysis

 

Phần 3:Tạo lập chiến lược/ Strategy formulation

 1. Tạo lập chiến lược: Phân tích tình hình và chiến lược kinh doanh/ Strategy formulation: Situation analysis and business strategy
 2. Tạo lập chiến lược: Chiến lược tập đoàn/ Strategy formulation: Corporate strategy
 3. Chiến lược các chức năng và sự lựa chọn chiến lược/ Functional strategy & strategic choice

 

Phần 4: Thực hiện và kiểm soát chiến lược/ Strategy implementation and control

 1. Thực hiện chiến lược: Tổ chức cho các hành động/ Strategy implementation: organizing for action
 2. Nhân viên và lãnh đạo/ Staffing and directing
 3. Đánh giá và kiểm soát/ Evaluation and control

 

Phần 5: Các vấn đề chiến lược khác/ Other strategic issues

 1. Các vấn đề chiến lược trong quản trị kỹ thuật và cải tiến/ Strategic issues in managing tenology and innovation
 2. Các vấn đề chiến lược trong các doanh nghiệp mới thành lâp và nhỏ/ Strategic issues in entrepreneurial ventures and small business  

Nếu bạn cần chia sẻ và trao đổi, vui lòng LIÊN HỆ với chúng tôi :

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SAO NAM
 • Địa chỉ: 445/28 Đường Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh
 • 0903801226
 • tranxuannam@saonambm.com
 • https://saonambm.com

 

 
TƯ VẤN QUẢN TRỊ CÔNG TY -

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án
TƯ VẤN DOANH NGHIỆP; saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án
lên đầu trang