KHÓA TÀI CHÍNH CHO NHÀ QUẢN LÝ (3 ngày)

 

By Trần Xuân Nam, Tiến sỹ Oxford, Thạc sỹ Maastricht

 

 

I. Mục tiêu khoá học:

 Ngày nay khi thị trường tài chính phát triển, mục tiêu của các công ty là tối đa hóa giá trị cổ đông (tăng giá trị cổ phiếu). Các nhà quản lý ở bất cứ chức năng nào, nhất là những người điều hành công ty đều liên quan chặt chẽ đến tài chính. Mục tiêu của khóa học này nhằm giúp các nhà quản lý nắm được các khái niệm, nguyên tắc cơ bản của tài chính quản trị quốc tế, các thực tế quản trị tài chính tốt nhất (best practices) của quốc tế và Việt Nam để thiết lập chiến lược kinh doanh, áp dụng vào công việc điều hành, quản lý hàng ngày nhằm tối đa hóa giá trị cổ đông. 

 

II. Kết thúc khoá học, học viên có thể:

 

1. Nắm được vai trò của tài chính cho việc thiết lập chiến lược và quản trị công ty

 

2. Phân tích các báo cáo tài chính cho quản trị và đầu tư: Phân tích các tỷ suất tài chính quan trọng như tỷ suất Thị trường; Sinh lời; Khả năng thanh toán; Thanh toán ngắn hạn; Các tỷ suất hoạt động.

 

3. Lập ngân sách và quản trị ngân sách: Kế hoạch chiến lược, các loại ngân sách, lập các bộ phận của ngân sách tổng thể, ngân sách tiền, các báo cáo tài chính ngân sách, ngân sách linh hoạt cho việc đánh giá thực hiện.

 

4. Hiểu được các khái niệm tài chính quan trọng như giá trị thời gian của đồng tiền, rủi ro và thu nhập, lãi suất tiền, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM).

 

5. Hiểu tỷ lệ lãi tiền vay danh nghĩa, thực, định giá và phát hành trái phiếu cũng như biết cách tính các kiểu lãi suất vay tiền sao chi có hiệu quả nhất. Làm thế nào để vay vốn ngân hàng hiệu quả nhất. 

6. Các quyết định đầu tư dài hạn/Long-Term investment decisions

 • Hiểu và tính được chi phí vốn cho các quyết định đầu tư: Chi phí vốn chủ sở hữu; vốn vay, Chi phí vốn bình quân gia quyền, chi phí biên về vốn và các quyết định đầu tư.
 • Hiểu và tính được các dòng tiền của một dự án đầu tư từ dòng tiền đầu tư ban đầu, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh và dòng tiền khi kết thúc dự án.
 • Hiểu và thực hành tốt các kỹ thuật phân tích lựa chọn các dự án đầu tư như thời gian hoàn vốn, NPV, IRR, PI..so sánh các kỹ thuật và lựa chọn dự án.
 • Hiểu được các rủi ro trong các quyết định đầu tư dài hạn và cách đối phó các rủi ro này. 

7. Huy động vốn vay, vốn chủ sở hữu, mua bán sáp nhập doanh nghiệp/Debt & equity raising, merger & acquisition (M&A)

 • Cách tiếp cận vốn vay ngân hàng, phát hành trái phiếu và định giá trái phiếu
 • Các cách định giá cổ phiếu từ cơ bản như chiết khấu dòng cổ tức, chiết khấu dòng tiền hoạt động kinh doanh, chiết khấu dòng tiền vốn chủ sở hữu đến các phương pháp thị trường như chỉ số P/E.
 • Cách chuẩn bị, thương thảo để phát hành cổ phiếu cho các đối tác lẻ và cho đại chúng.
 • Chiến lược hiệu quả áp dụng trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

8. Đòn bẩy, cấu trúc vốn tối ưu và chính sách cổ tức/Leverage, capital structure & dividend policy

 • Các loại đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính, các loại cấu trúc vốn doanh nghiệp.
 • Phương pháp EBIT-EPS và lựa chọn cấu trúc vốn tối ưu cho doanh nghiệp. 
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức, loại cổ tức và các loại chính sách cổ tức.

 

9. Các quyết định tài chính ngắn hạn/Short-Term financial desisions

 • Hiểu quản lý vốn hoạt động thuần (net working capital), các chu kỳ biến đổi của dòng tiền, quản lý hàng tồn kho, quản lý các khoản phải thu, quản lý các khoản thu, chi tiền.
 • Quản lý các khoản phải trả, các khoản vay ngắn hạn một cách hiệu quả.

Giảng viên/Trainer:

Ông Trần Xuân Nam, (Tiến sỹ Oxford), Maastricht MBA Giảng viên ACCA, với hơn 30 năm kinh nghiệm quản lý cao cấp, giám đốc tài chính của các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng như Unilever, Coca-Cola, Scancom, VMEP và các công ty cổ phần lớn, thành công của Việt Nam. Ông nguyên là tổng giám đốc của một tập đoàn (cổ phần) lớn của Việt Nam, một trong 3 công ty của các nước ASEAN được hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN mới trao giải thưởng “Doanh nghiệp được ngưỡng mộ nhất ASEAN”. Ông cũng là giảng viên chương trình kế toán quốc tế danh giá và uy tín hàng đầu thế giới- ACCA, là tác giả của một số sách: kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Phân tích đầu tư chứng khoán, và làm tư vấn quản trị cho một số công ty, tổ chức quốc tế. Đăng ký khoá học

KHÓA TÀI CHÍNH CHO NHÀ QUẢN LÝ -

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;

saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
saonambm.com, Công ty Cổ phần Tư Vấn Sao Nam; ke toan quan tri, quan tri tai chinh, kế toán tài chính, kế toán quốc tế IFRS, so sanh ke toan viet nam va quoc te, các lỗi của kế toán Việt Nam, các lỗi của quản tri tài chính; lập dự án đầu tư, huy động vốn;
lên đầu trang