Video giới thiệu khóa học:

https://youtu.be/urxAsJWBe0U

Thời gian: 2 ngày thứ 7 và 2 ngày chủ nhật: 18,19, 25 và 26 tháng 5/2024

Hình thức học: Online và offline. Offline tại 79 Nguyễn Đình Chiểu Q3, TPHCM 

 

Kính gửi: Các nhà quản trị các cấp, Chuyên viên Kế toán, Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần lớn các Công ty tại Việt Nam bị các lỗi nghiêm trọng trong quản trị, kế toán quản trị như: 

1. Sử dụng các khái niệm, phương pháp và thông tin tài chính từ Kế toán tài chính cho nhà quản trị nội bộ ra quyết định. Kế Toán Tài chính VN chưa theo chuẩn quốc tế, hơn nữa nó vốn để cho các nhà đầu tư chứ không phải dành cho các nhà quản trị nội bộ. Việc sử dụng Kế toán tài chính chưa theo chuẩn quốc tế cho quản trị đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng như mất trượt thầu, mất đơn hàng, không tối ưu hóa các nguồn lực có giới hạn.

2. Thiếu hệ thống ngân sách khoa học nên không có chỉ tiêu chi tiết hợp lý hàng tháng, quý, năm, không liên kết tốt các bộ phận, nên không thể kiểm soát tốt các bộ phận theo trách nhiệm của họ.

3. Thiếu hệ thống đo lường và các báo cáo quản trị tích hợp cho toàn công ty và từng ngành hàng, bộ phận, phòng ban để kiểm soát doanh thu, chi phí, dòng tiền, lãi lỗ các cấp độ như lãi biến phí, lãi trực tiếp, lãi có thể kiểm soát; phân bổ chi phí, tính giá thành, lãi lỗ theo ngành hàng, sản phẩm không chính xác, nên không biết lãng phí ở đâu, nguyên nhân là gì để có hành động điều chỉnh phù hợp.

Bạn đang tìm kiếm bí quyết để quản trị hiệu quả và phát triển bền vững cho doanh nghiệp? Bạn muốn biết bằng cách nào các công ty đa quốc gia quản trị hiệu quả tại hàng trăm quốc gia? Khóa học Các Hệ thống kiểm soát quản trị (Management Control Systems)/ Kế toán quản trị theo các thông lệ quốc tế và các thực tế tốt nhất (Best practices) của chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

 

LỢI ÍCH KHÓA HỌC?

Bạn sẽ hiểu và có thể thực hành được các bộ công cụ quản trị DN hiệu quả để ra quyết định kinh doanh, lập ngân sách hàng năm, đo lường kết quả, kiểm soát quản trị theo các thực tế tốt nhất và các thông lệ quốc tế giống như bạn đang du học tại các trường danh giá hàng đầu thế giới như Harvard, Oxford, CMA, ACCA. Hơn thế nữa, bạn sẽ biết các hạn chế của thông lệ Kế toán, Tài chính, Quản trị của VN, giúp bạn tự điều chỉnh và sử dụng tốt hơn. Sau khi kết thúc khóa học, Bạn có thể:

 1. Hiểu mô hình cơ bản quản trị chiến lược và các mô hình quản trị chiến lược phổ biến và thành công trên thế giới và Việt Nam như mô hình OGSM, Thẻ điểm cân bằng (Balance Score Card). Hiểu và thực hành phân tích SWOT, lập các kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh.
 2. Thiết lập và sử dụng các thông tin tài chính phù hợp cho việc ra các quyết định về Marketing, bán hàng, sản xuất, chuỗi cung ứng trong các tình huống khác nhau để đạt được hiệu quả cao nhất và phát triển bền vững. Sử dụng các khái niệm lãi biến phí, lãi trực tiếp, lãi có thể kiểm soát, chi phí có thể bỏ và không thể bỏ… để giúp bạn ra các quyết định đúng đắn như trong các cuộc đấu thầu, các quyết định chiến lược thêm hay cắt bỏ dòng sản phẩm, bộ phận...
 3. Hiểu các kỹ thuật lập dự báo nhu cầu phù hợp với Công ty của mình. Hiểu các phương pháp dự báo như chuỗi thời gian (time series methods), các điều chỉnh thời vụ (seasonal adjustments), mô hình nhân quả với đường hồi quy tuyến tính (causal modeling with linear regression) để dự đoán hợp lý, thỏa mãn tốt nhất nhu cầu khách hàng.
 4. Lập ngân sách tổng thể theo năm, quý, tháng để kết nối các khối, ban, phòng với nhau thành khối thống nhất, biết tập trung quản trị các hoạt động quan trọng và giảm thiểu việc chữa cháy. Biết cách tổ chức lập ngân sách tổng thể, năm chia theo tháng bao gồm ngân sách bán hàng và thu tiền, ngân sách đầu tư, ngân sách chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung, ngân sách tồn kho, ngân sách mua hàng, ngân sách sản xuất, ngân sách nguyên liệu trực tiếp, Ngân sách nhân công trực tiếp, ngân sách biến phí SXC, NS định phí SXC, ngân sách tiền, và các báo cáo tài chính ngân sách từng tháng, quý và năm.
 5.  Biết đo lường các chỉ tiêu quan trọng để kiểm soát tổng thể và từng bộ phận theo trách nhiệm của từng bộ phận. Đo lường các hoạt động quan trọng của doanh nghiệp, của kênh, vùng, phòng ban nhằm động viên các bộ phận, cá nhân thực hiện các công việc được giao hiệu quả nhất và nó phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức.
 6. Phân tích chỉ rõ vấn đề cần xem xét, tìm nguyên nhân và ra quyết định điều chỉnh phù hợp. Các chênh lệch giữa thực hiện với ngân sách và quá khứ được chỉ ra. Các khoản chênh lệch lớn cần điều tra để tìm nguyên nhân gốc rễ, đưa ra các hành động chỉnh sửa và/hoặc ngăn ngừa.
 7. Phân tích tại sao doanh nghiệp (không) đạt kế hoạch lợi nhuận là ở 1. Bộ phận nào (BU hay đơn vị , nhà máy, phân xưởng nào)? Ai phải chịu trách nhiệm? và 2. do các yếu tố nào? bao nhiêu: (1) Do Lượng bán; (2) Do Giá bán); (3) do cấu trúc hàng bán; (4) do lượng nguyên liệu sử dụng, (5) do giá nguyên liệu, (6) do Nhân công trực tiếp, (7) do biến phí SXC, (8) do định phí SXC, (9) Biến phí bán hàng; và (10) Định phí bán hàng và (11) Định phí quản lý chung.
 8. Các báo cáo quản trị định kỳ hàng tháng cho từng vị trí quản lý như:
 • Báo cáo so sánh kết quả kinh doanh: Cho toàn Công ty, theo từng ngành hàng, từng nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng, từng vùng/ từng cửa hàng…
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi Ebit toàn công ty và theo từng ngành hàng, từng nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng, từng vùng/ từng cửa hàng…   
 • Báo cáo so sánh doanh thu thuần, lãi gộp, lãi biến phí, lãi trước thuế: Cho toàn Công ty, các ngành hàng, từng nhóm sản phẩm, nhóm khách hàng, từng vùng, từng cửa hàng, nhân viên.
 • Báo cáo so sánh chi phí hoạt động: Cho toàn Công ty, theo từng khối, phòng ban chức năng.
 •  Báo cáo đầu tư trong kỳ cho toàn Công ty, theo từng khối, phòng ban.

       9. Phân bổ chi phí chung, tính giá thành sản phẩm, lãi lỗ từng ngành hàng, mặt hàng một cách chính xác để quản trị sản xuất, bán hàng, chuỗi cung ứng và ra các quyết định đầu tư tốt hơn.

       10. Ngoài ra chương trình có thể nói thêm các vấn đề về Kế toán, Tài chính thường bị sai tại hầu hết các DN do việc sử dụng các khái niệm, Phương pháp của Kế toán tài chính cho quản trị như tính dòng tiền dự án, tính tỷ lệ chiết khấu để xác định NPV, IRR cho việc ra các quyết định đầu tư…

 

THỜI GIAN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO (8 buổi, mỗi buổi 3 h)

Thời gian

Nội dung đào tạo (Chi tiết xem Nội dung khóa đào tạo ở file đính kèm)

Buổi 1,  

Các mô hình quản trị chiến lược (Models of Strategic Management)

Thông tin tài chính cho việc ra quyết định (Financial information for decision making)

Buổi 2,

Các kỹ thuật lập dự báo nhu cầu (Demand Forecasting Techniques)

Lập Ngân sách và kiểm soát (Budgeting & Control)

Buổi 3, 4

Các hệ thống kiểm soát quản trị (Management Control Systems)

Buổi 5, 6

Các hệ thống các báo cáo quản trị (Management Reports Systems)

Buổi 7, 8

Phân bổ chi phí & tính giá thành sản phẩm (Cost Allocation & Product Costing)

 

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI HỌC. Người học được:

 • Cung cấp tài liệu khoảng 400 slide bài giảng và hơn 30 trang bài tập tình huống.
 • Được học lại những buổi nghỉ ở các khóa tiếp theo. Được tư vấn trong khóa đào tạo.  
 • Nhận giấy chứng nhận khóa đào tạo bởi Công ty Cổ phần Tư Vấn SaoNam.

 

HỌC PHÍ TRỌN KHÓA: Học phí chưa bao gồm thuế VAT 8% như ở dưới:

 

Học phí Offline

Học phí Online

Học phí chuẩn tính cho 1 học viên (VND/người)

            8.500.000

         7.900.000

- Giảm 5% cho nhóm 2 người học còn

            8.075.000

         7.505.000

- Giảm 10% cho nhóm từ 3-4 người học, còn

            7.650.000

         7.110.000

- Giảm 20% cho nhóm từ 5-10 người, còn

            6.800.000

         6.320.000

- Giảm 25% cho nhóm từ trên 10 người, còn

            6.370.000

         5.925.000

- Giảm tiếp 3% cho việc thanh toán 15 ngày trước ngày khai giảng công bố.

 

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC:

Mr Đạt ĐT/ Zalo: 0937 244 147; email: Datnt@saonambm.com

Ms Trang ĐT/ Zalo: 0909 928 525, email: Trangtm@saonambm.com

 

THÔNG TIN CHUYỂN TIỀN.

Người thụ hưởng: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn SaoNam

TK 102 633 4903 Ngân hàng VCB, Chi nhánh Kỳ Đồng, TP HCM;

 

ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC HỌC VIÊN:

Ông Phan Khắc Long, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Phan Vũ: Tôi đã học 3 khóa KTQT, nhưng lần này tôi mới thực sự hiểu, bởi Thầy luôn bắt đầu từ các khái niệm chuẩn quốc tế, dẫn dắc bằng các ví dụ súc tích, dễ hiểu từ đơn giản đến nâng cao và rất thực tế. Ứng dụng khái niệm Lãi biến phí, Lãi trực tiếp trong các quyết định bán hàng, các đơn hàng đặc biệt. Chúng tôi muốn làm hệ thống ngân sách tổng thể và hệ thống các báo cáo quản trị theo các thực tế tốt nhất để kiểm soát các hoạt động, thấy được trách nhiệm của từng bộ phận để có kế hoạch điều chỉnh cho các kỳ tới tốt hơn.
 

Ông Trần Văn Dũng, TGĐ Hóa Chất Mỏ Nam Bộ. Trước đây Chúng tôi dùng khái niệm, phương pháp tính giá thành phân bổ của kế toán tài chính để đấu thầu. Kết quả là chúng tôi thường bị trượt thầu. Nay Tôi đã biết ứng dụng khái niệm giá thành biến phí, lãi biến phí cho các quyết định đấu thầu. Tôi đã tự tin hơn để ra các quyết định.

 

Bà Ngô Thị Thu Trang, Giám đốc Tài chính Vinamilk: Cám ơn thầy đã chỉ ra những chỗ sai lầm, hạn chế trong hệ thống kế toán tài chính và kế toán quản trị của các DN VN, trong đó có chúng tôi. Ngay ngày mai chúng tôi sẽ thay đổi hệ thống kế toán tài chính và kế toán quản trị theo hướng dẫn của thầy để các nhà quản trị có thể ra các quyết định kinh doanh và kiểm soát tốt hơn.

 

VÀI LỜI VỀ GIẢNG VIÊN

TS Trần Xuân Nam (Oxford DBA), với 40 năm kinh nghiệm làm Giám đốc tài chính và Quản lý cấp cao tại các tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới như Unilever, Coca-cola; Scancom, Chinfon và một số tập đoàn thành công khác của Việt Nam như Kinh Đô, Lộc Trời... Ông nguyên là Tổng giám đốc của CTCP Giấy Sài Gòn một trong ba DN được nhận giải thưởng “Doanh nghiệp được ngưỡng mộ nhất” ASIAN do hội đồng tư vấn quốc tế ASIAN đánh giá, xét duyệt và trao giải tại Singapore với sự hiện diện của các nguyên thủ quốc gia. Ông là giảng viên các chương trình KTQT nổi tiếng thế giới như ACCA của Anh Quốc và của một số trường đại học và tổ chức quốc tế như ERG của Singapore, North Centra của Mỹ, TUV Đức LCCI của Anh, VACPA, CFO VietNam. Ông đào tạo và tư vấn KTQT cho nhiều DN ở Việt Nam như Vingroup, Toyota, PVPower, EVN, Nhựa Duy Tân, Đạm Cà Mau... Ông là tác giả của một số sách Kế toán phổ biến nhất VN như “Kế toán Tài chính, Quản trị và Giá thành”, “Kế toán quốc tế”, “Sổ tay Kế Toán và Thuế” và đặc biệt là cuốn “Kế toán tài chính” xuất bản 2010, tái bản nhiều lần và được bạn đọc Web Kế toán bình chọn là sách kế toán thành công nhất từ trước tới nay.
 

 

Hãy để chúng tôi giúp bạn trở thành nhà quản trị giỏi hơn và thành công hơn!

 

Trân trọng & cám ơn,

TS Trần Xuân Nam (Oxford DBA)

CEO SaoNam Consulting Corp. Namtx@saonambm.com;Đăng ký khoá học

Khóa đào tạo: CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ (MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS) Theo các thông lệ quốc tế và các thực tế tốt nhất (Best practices) ngày 18,19 và 25, 26/05/2024 -

CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ (MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS) Theo các thông lệ quốc tế và các thực tế tốt nhất (Best practices)

CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ (MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS) Theo các thông lệ quốc tế và các thực tế tốt nhất (Best practices)

CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ (MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS) Theo các thông lệ quốc tế và các thực tế tốt nhất (Best practices)

CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ (MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS) Theo các thông lệ quốc tế và các thực tế tốt nhất (Best practices)
CÁC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT QUẢN TRỊ (MANAGEMENT CONTROL SYSTEMS) Theo các thông lệ quốc tế và các thực tế tốt nhất (Best practices)
lên đầu trang